Niertest voor de oudere kat

Gezonde katten hebben het vermogen om sterk geconcentreerde urine te maken.

Katten met meer dan 40% functieverlies van de nieren hebben wateriger urine.

De refractometer is een apparaatje om de mate van concentratie van de urine te kunnen bepalen.

Dit heet het soortelijk gewicht.

Water heeft een waarde van 1.000, sterk geconcentreerde kattenurine een waarde van 1.050.

Urine met een soortelijk gewicht van lager dan 1.035 kan betekenen dat de nierfunctie van de kat is aangetast.

Het gaat dan om urine van katten die niet extra gestimuleerd zijn te drinken en geen infuus hebben gehad.

Hoe vroeger we nierschade opsporen, hoe langer we de kat met passende begeleiding een goede kwaliteit van leven kunnen laten behouden.

U kunt de urine van uw kat, als hij of zij boven de 8 jaar is, gratis op het soortelijk gewicht laten controleren door urine op te vangen en aan de balie

in te leveren. U kunt op de uitslag wachten. Wij raden aan om dit bij seniorenkatten 1 keer per jaar te doen.

Wilt u tips over hoe de urine op te vangen? Bel of mail ons of vraag het aan de assistente aan de balie.