Bloedonderzoek

Er zijn zeer veel verschillende bloedtesten. Deze dienen bijvoorbeeld om te controleren of de inwendige organen goed functioneren, zoals de nieren, de lever en de schildklier. Ook kan het glucosegehalte worden bepaald. Een te hoge glucoseconcentratie in het bloed kan op suikerziekte duiden. Er kan ook getest worden of er teveel of te weinig rode en/of witte bloedcellen in het bloed aanwezig zijn. De dierenarts zal pas na een uitgebreid lichamelijk onderzoek besluiten of het raadzaam is een bloedonderzoek te doen en ook welke bloedtesten nodig zijn. Vaak wordt bij oudere dieren (katten en kleine honden vanaf 8 jaar, grote honden vanaf 6 jaar) aangeraden een bloedscreening te doen als ze een narcose moeten ondergaan: dit heet een pre-anaesthetisch bloedonderzoek. Door te kijken of de nier- en leverfunctie goed is, kan het narcoserisico beter worden ingeschat. Ook kunnen we zo tijdig op eventueel afwijkende bloedwaarden reageren, dus nog voordat uw dier er ziek van zou kunnen worden.