Echografie

Met echo-onderzoek kan de dierenarts onder andere de buikorganen en het hart bekijken.

Er wordt gekeken of de organen normaal zijn van vorm, structuur, grootte en ligging. Zo kunnen we de conditie van onder andere lever, milt, darmen, nieren, blaas, baarmoeder en prostaat bekijken. We kunnen zien of er niet een overmaat aan vocht aanwezig is in de lichaamsholten (buik, borst, hartezakje). Ook kan bijvoorbeeld worden vastgesteld of uw dier zwanger is (vanaf ong 3-4 weken na de dekking). Dit onderzoek wordt door de meeste dieren niet als onprettig ervaren, het doet geen pijn. Het is vrijwel nooit nodig om narcose te geven.

De echo’s in onze kliniek worden op afspraak gemaakt door een dierenarts die zich daarin gespecialiseerd heeft.

Is er een spoed-echo nodig dan verwijzen wij naar een verwijskliniek die echo’s kan maken.